bellapoint02

טופס שריון לפני שיחת אפיון

שיחת האפיון היא לעסקים שרוצים להוציא את כל השיווק שלהם לאוטומט, לקבל יותר לקוחות משלמים ולמנף את העסק לרווחים הגבוהים יותר.

 ☑️ בבקשה הפקידו למלא תשובות נכונות.

☑️ בסביבות ה- 65% מהטפסים נדחים בגלל חוסר בפרטים.